Alle foto's op deze site zijn eigendom van de eigenaar van minderhoudphotography

(Ben Minderhoud) en beschermd door het auteursrecht. Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van minderhoudphotography.

 

Op alle rechtsbetrekkingen van minderhoudphotography zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Minderhoudphotography is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen.

 

© minderhoudphotography | Alle rechten voorbehouden Fotografie en Design | e-mail | +31 (0) 6 10313205 | KvK 30253496 | AVG Privacyverklaring